TÁJÉKOZTATÓ- TOP- 6.8.2. PÁLYÁZATOKHOZ

A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (projektzárás: 2019. szeptember 30.) keretében  a munkáltatók bérköltség-támogatásra  pályázhatnak azon felvett munkavállalóik után, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2, szakképzettség nélkül)
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (min. 3 hónap)
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • Közfoglalkoztatásból kilépők (30 napnál nem régebben)
 • Inaktívak

Álláskeresők után pályázható támogatás a következő:

 

BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS

Munkatapasztalat szerzés céljából 90 napra

16-64 éves korig, célcsoportra való tekintet nélkül, a felvett álláskereső (dolgozó) bruttó bérére és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adóra (SZHA) 100%-os támogatás nyerhető el,

(vagyis a foglalkoztatás teljes költsége – jelenleg 223.500,- Ft bruttó bérig, a 1,5% szakképzési hozzájárulás kivételével –, teljes egészében megtérítésre kerül).

Az SZHA nem lehet több mint a ténylegesen kifizetett szociális hozzájárulási adó 100%-a.

 

Támogatás csak olyan álláskereső után pályázható meg sikeresen:

 • Aki nem személyesen közreműködő tagja a pályázó szervezetnek;
 • Aki a 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR08) 2-9. főcsoportjába tartozó munkakörök valamelyikében helyezkedik el;
 • Aki 1 éven belül nem állt (egyszerűsített foglalkoztatást kivéve) semmilyen jogviszonyban a pályázónál vagy annak kapcsolt vállalkozásainál;
 • Még nem volt más programok résztvevője, ahol a nyomon követési idő még nem telt el;
 • Akivel szemben az eljáró hivatalnak nincs jogerős követelése és;
 • Legalább 1 napig regisztrált álláskereső a győri járási hivatalnál, akit az eljáró hivatal a pályázóhoz kiközvetíthet.

 

A pályázóval szembeni feltételek:

 • Köztartozás mentesség;
 • Rendezett munkaügyi kapcsolatok;
 • Vállalkozói bankszámla megléte;
 • Az elmúlt 6, illetve 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest, legalább 1 egész fővel bővülő foglalkoztatás feltételeinek megteremtése, továbbá annak vállalása, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási időtartam alatt nem csökken;
 • Csőd-, vég-, felszámolási vagy átalakulási eljárás alatt nem áll;
 • Változatlan foglalkoztatási feltételek vállalása a támogatás időszak alatt és az azt követő továbbfoglalkoztatás időszakában;
 • Ptk. szerinti hitelezővédelmi feltételeknek megfelel – Ptk. 3:133. § (2);
 • Járási hivatallal szemben nincs jogerős kötelezettsége, vagy
 • Esetleges korábbi támogatásokból eredő elmaradt vállalása.

 

Egyéb tudnivalók:

 • A támogatási összeg felső határa a bruttó bérre van megállapítva (minimálbér másfélszerese).

Ez 2019-ben 223.500,-Ft+(kedvezményekkel csökkentett) SZHA;

 • Napi munkaidő minimum 4 óra lehet;
 • A pályázatban jelölt bruttó bér=a munkaszerződésben meghatározandó alapbér összegével (legalább a minimálbérrel);
 • A garantált bérminimumra akkor válik jogosulttá a munkavállaló, ha az adott – legalább középfokú iskolai –végzettséggel vagy – legalább középfokú – szakképesítéssel ténylegesen rendelkezik, és a betöltött munkakörben ténylegesen szükség is van az adott végzettségre, képzettségre (ez utóbbi feltételeket jogszabály vagy a munkáltatóhatározza meg);
 • Munkabér után, a munkáltatónak szociális hozzájárulási adót (SZHA-t) kell fizetnie (korábban ez TB- járulék volt), melynek mértéke: 2019-ben 19,5%. (2019. 07. 01. 17,5% változik ) A SZHA-ból meghatározott esetekben adókedvezmény érvényesíthető. Mivel az adókedvezmény teljesen független a bértámogatásoktól, így a támogatással egyidejűleg is érvényesíthető.

 

Leggyakrabban előforduló SZHA kedvezmények (alábbi felsorolás nem teljes körű):

 • a 25 év alattiak, akik eddig összesen 180 munkanapnál kevesebbet dolgoztak

(a kedvezményhez igazolást kell kérni a NAV-tól);

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/kerelem_25.html

 • a 25 év alattiak, akik összesen 180 munkanapnál már többet dolgoztak eddig

(itt külön igazolás nem kell – az életkor a meghatározó);

 • az 55 év felettiek (szintén az életkor a meghatározó, és a többi kedvezménnyel ellentétben ez időbeli korlát nélkül érvényesíthető;
 • a tartósan álláskeresők (a kedvezményhez igazolást kell kérni a Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályon – 9024 Győr, Bartók Béla út 2. );
 • GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről visszatérők (a kedvezményhez igazolást kell kérni a Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon);
 • a szakképzettséget nem igénylő vagy egyes mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak után lehet igénybe venni (FEOR-08 9. főcsoportjába; a 61. csoportba tartozó, valamint a 7333 és 8421 számú munkakörök esetén

 

Vállalkozóvá válás támogatása

 

 • megállapítható annak, aki vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, a gazdasági társaság tagjaként
 • legfeljebb 6 hónapig adható
 • havi 149.000 Ft-ig (2019 évi minimálbér összegéig)
 • üzleti terv, kérelem
 • tevékenység vizsgálata (pl. üzletkötői tevékenység nem támogatott)
 • az összeg szabadon felhasználható
 • havi beszámolás után folyósított
 • mellette a támogatott személy semmilyen kereső tevékenységet nem folytathat
 • megelőző 3 évben nem volt vállalkozása

 

 

A munkáltató a pályázati kérelem benyújtásával kapcsolatban a 96 / 795-879 telefonszámon érdeklődhet.

Vállalkozóvá válási támogatással kapcsolatban a 96 / 795-832 telefonszámon érdeklődhet.

 

További híreink

Informatikai kisokos

A kisokos egyéni, mikro- és kisvállalkozások számára infokommunikációs eszközök (szoftver/hardver) használatának elsajátítását, alkalmazását támogatja, a költséghatékonyan bevezethető szoftverekre hívja fel a figyelmet.

Tájékoztató a győri szakképzésről

A Győri Járási Foglalkoztatási Paktum keretében elkészültek az egész életen át tartó tanulás terjesztését, a jelenlegi szakképzési rendszer változásainak bemutatását célzó kisfilmek,