Paktumiroda

A Foglalkoztatási Paktum tevékenységeinek koordinációját a Paktumiroda végzi, melyet a Foglalkoztatási Paktum kijelölt menedzsment szervezete működtet. Az Irányító Csoport döntése alapján a menedzsment szervezet feladatkörét a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. látja el.

A Paktumiroda feladata a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum koordinációs tevékenységeinek ellátása az Irányító Csoport utasításai alapján; kapcsolattartás a Paktumot aláíró szervezetekkel; a Paktum belső tájékoztatási rendszerének működtetése és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése; a Paktum éves munkatervében megfogalmazott feladatok koordinációja, végzése; valamint a Paktum keretében tartott rendezvények (Irányító Csoport-ülések, partnertalálkozók, fórumok, workshop-ok) szervezése.

Paktumiroda elérhetősége:

Paktumiroda munkatársak:

Csatlakozás módja

Csatlakozási szándéknyilatkozat kitöltésével lehet jelentkezni a Paktumba, amely a Paktumirodában kérhető, illetve a honlapról letölthető.