Foglalkoztatási Fórum

forum

A járási és helyi szintű szereplők széles körű bevonása érdekében a Paktum tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Fórum a Paktum legfőbb döntéshozó szerve, ülései nyilvánosak, de szavazati joggal csak a Paktum tagjai rendelkeznek. A Fórum levezető elnöki feladatait az Irányító Csoport elnöke látja el.

A Foglalkoztatási Fórum tagjai:

A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze félévente legalább egy alkalommal.

A Fórum feladatai:

Ezeknek a feladatoknak a teljesítésével a Fórum nagy mértékben hozzájárul a helyes döntések megalapozásához, a társadalmi nyilvánosság és kontroll biztosításához, valamint a partnerség erősítéséhez.

A Foglalkoztatási Fórum működésének részleteit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

 

Bővebb információk itt érhetők el.

Letölthető dokumentumok: