IRÁNYÍTÓ CSOPORT

A Paktum tagjai a Paktum működtetésére Irányító Csoportot hoztak létre, mely a Fórum ülései között irányítja a Paktum tevékenységét. A Paktum foglalkoztatási stratégiájában, akciótervében és munkatervében foglaltak végrehajtásáért az Irányító Csoport a felelős.

Az Irányító Csoport feladata:

Az Irányító Csoport elnöke: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője.

Tagjai:

Meghívottak:

Az Irányító Csoport elnöke eseti jelleggel meghívottakat kérhet fel az üléseken való részvételre, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az Irányító Csoport ülésén.

Az Irányító Csoport szükség szerint, de legalább félévente két alkalommal ülésezik. Az Irányító Csoport működését belső ügyrend szabályozza.

Letölthető dokumentumok: