TOP-6.8.2-16-GY1 PROJEKT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével, a TOP -6.8.2.-15 projekt mellett a TOP-6.8.2-16-GY1-2018-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban” című projekt keretében segíti a Győri járásban élő álláskeresőket. A célcsoport tagok elhelyezkedése érdekében a programba való bevonást követően személyre szóló képzés, illetve a foglalkoztatónak bér és járulék támogatás nyújtható.

A projekt kezdő időpontja: 2019. 10.01.

A projekt  fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.30.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 1.002.999.990 Ft

A megvalósítás és a fenntartás szervezete:

A projekt megvalósítása konzorciumi együttműködés keretében történik, melynek tagjai:

A konzorcium vezetője Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, feladata döntően a foglalkoztatási paktum létrehozásához, működtetéséhez és fenntartásához, illetve a szakmai megvalósításhoz kapcsolódik. A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. felelősségi körébe tartozik a projekt szakmai vezetése, a projektmenedzsment, a Paktum Iroda működtetése, a projekt kommunikáció, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A projektbe kötelezően bevonandó konzorciumi partnerként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal feladatát – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a célcsoportot érintő foglalkoztatást elősegítő képzések és bértámogatások, valamint a kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása jelenti.

A hátrányos helyzetű álláskeresők társadalmi (re)integrációja érdekében a paktum keretében – a hagyományos munkaerőpiaci eszközök mellett – komplex munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása tervezett, mely feladatokat három, a szakterületen jártas civil szervezet lát el konzorciumi partnerként. A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. elsősorban a célcsoport a pályaorientációs tevékenységekért és a munka világába való integrációhoz kapcsolódó tréningek megvalósításáért, továbbá a mentorok szakmai támogatásáért, képzéséért felelős partner. Míg a Szent Cirill és Method Alapítvány, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az egyéb munkaerőpiaci szolgáltatások körébe tartozó szakmai tevékenységek közül elsősorban a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek körében, ill. a toborzásban, programban tartásban vállalnak meghatározó szerepet. A paktum keretében további feladatuk a célcsoport mentorálása és felkészítése a munkavállalásra, illetve a képzésbe kerülésre (egyéni fejlesztés, tanácsadás, utánkövetés stb.).

Az érintettek szoros partnerségi viszony kialakításával folyamatosan biztosítják a paktumba való belépés feltételeit a foglalkoztatás bővítésében érdekelt szervezetek számára.

CÉLCSOPORTOK

A projekt céljának elérése érdekében végzett eredményes munka alapfeltétele a győri járás megalapozott foglalkoztatási helyzetfelmérésének elkészítése, s a foglalkoztatási helyzet javítására vonatkozó stratégiai elképzelések megfogalmazása. A stratégiában megfogalmazott célkitűzések magvalósítása csak a térség munkaerő-piaci szereplők képviselőinek széles körű együttműködésével, fenntartható partnerségi hálózat létrehozásával lehetséges. E partnerségi hálózat képviselni képes az érintettek érdekeit és olyan információkkal és forrásokkal is rendelkezik, melyek lehetővé teszik a kitűzött célok elérését. A helyi fejlesztésben és foglalkoztatásban érintett szereplők a foglalkoztatás és a győri járás versenyképességének emelése, valamint a helyi fejlesztések és erőforrások összehangolása érdekében együttműködnek egymással, mely szándékukat szerződésben is kifejezték. A létrejövő megállapodás – foglalkoztatási paktum – intézményesített keretbe foglalja az aláíró szervezetek együttműködési szándékát, amely egyértelműen a foglalkoztatási feszültségek enyhítésére, a megye fenntartható gazdasági fejlődésének elősegítésére irányul. A helyi foglalkoztatás-politika szereplői és a helyi lakosok együttműködése következtében biztosítottá válik a helyi fejlesztések elősegítése és a foglalkoztatási stratégia intézkedéseinek egységes, széleskörű együttműködésen alapuló megvalósítása.

A paktum kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetben lévők, így a nők, a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségben élők, a roma lakosság, a fogyatékkal élők, a pályakezdő fiatalok és a munkaerőpiacról tartósan kiszorultak elhelyezkedési esélyeinek javítására.

A pályázati program megvalósítása során a partnerek olyan projektterveket is kidolgoztak, melyben meghatározták a kiemelt célcsoportoknak a munkaerőpiacra való visszatérése érdekében megvalósítandó konkrét intézkedéseket is.

Az együttműködési hálózat kialakításában résztvevő partnerek biztosítják a programban szereplő valamennyi kedvezményezett célcsoport képviseletét. Az együttműködő partnerek a projektben való részvételükkel kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a rendelkezésükre álló forrásaikkal együttműködve, a projekt végrehajtása során meghatározásra kerülő foglalkoztatás-politikai célrendszerrel összhangban kívánják felhasználni.

Csatlakozás módja

Az együttműködési hálózat a nyilvánosság előtt végzi munkáját, és lehetőséget ad valamennyi érdeklődő számára a véleménynyilvánításra, hozzászólásra, javaslatok megtételére. Az együttműködés céljával egyetértők csatlakozhatnak a programhoz.