MUNKACSOPORTOK

A TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” c. projekt keretében 2017 tavaszán elkészült a Győri Járás Foglalkoztatási Stratégiája. A dokumentum célja, hogy kijelölje azokat a stratégiai irányokat, amelyek szem előtt tartása mellett kezelhetők a Győri járásban jellemző foglalkoztatási problémák. A stratégia megvalósítása részben összefügg a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” c. projekt megvalósításával, részben túlmutat a projekt vállalásain és lehetőségein.

A stratégia a részcélok elérése érdekében akciókat fogalmaz meg, továbbá szakmai javaslatot tesz az akciók megvalósításának felelőseire. Az akciók megvalósításának koordinációját a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum keretében kialakított munkacsoportok végzik. Az együttműködésben három, egymástól eltérő szakterületen működő munkacsoport jön létre:

A Konzorciumvezető, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pályaorientációs munkacsoport vezetésére a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Mobilis), a Vállalkozásfejlesztési munkacsoport vezetésére a Győr- Moson- Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, az Esély Munkacsoport vezetésére a Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalt kérte fel.

A Munkacsoport tagjai a Paktum tagjai közül kerültek ki. Az egyes munkacsoportok maguk határozták meg működési rendjüket és munkatervüket, az Irányító Csoport jóváhagyása mellett. A munkacsoportok tevékenységének összefogását, képviseletét a munkacsoport vezetője végzi.