Hosszabbításra került a pályázat

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt keretében a támogatási szerződés hosszabbítása jóváhagyásra került, így a támogatási konstrukciók ( bérjellegű támogatások, képzési lehetőségek, munkaerőpiaci szolgáltatások) 2020.06.30.-ig ezen projekt keretében is igénybe vehetők.

A TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 „ Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt keretében 2019.09.30.-ig szólt a Támogatási Szerződés. Szeptemberben benyújtásra került a projekt 2020.06.30.- ig történő hosszabbítási kérelme, mely a napokban jóváhagyásra került. Ennek megfelelően a célcsoportjuttatások, támogatási konstrukciók június 30- ig nyújthatók.

 

TÁJÉKOZTATÓ

az álláskeresők munkához segítését célzó

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 6.8.2.-15 )

(2020.06.30.)

Pályázatokhoz

A TOP -6.8.2.-15 projekt keretében a munkáltatók bérköltség-támogatásra és bértámogatásra pályázhatnak azon felvett munkavállalóik után, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2, szakképzettség nélkül)
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (min. 3 hónap)
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • Közfoglalkoztatásból kilépők (30 napnál nem régebben)
 • Inaktívak

Álláskeresők után pályázható támogatásaink a következők:

Támogatás csak olyan álláskereső után pályázható meg sikeresen:

 • Aki nem személyesen közreműködő tagja a pályázó szervezetnek;
 • Aki a 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR08) 2-9. főcsoportjába tartozó munkakörök valamelyikében helyezkedik el;
 • Aki 1 éven belül nem állt (egyszerűsített foglalkoztatást kivéve) semmilyen jogviszonyban a pályázónál vagy annak kapcsolt vállalkozásainál;
 • Még nem volt más programok résztvevője, ahol a nyomon követési idő még nem telt el;
 • Akivel szemben az eljáró hivatalnak nincs jogerős követelése és;
 • Legalább 1 napig regisztrált álláskereső a győri járási hivatalnál, akit az eljáró hivatal a pályázóhoz kiközvetíthet.

A pályázóval szembeni feltételek:

 • Köztartozás mentesség;
 • Rendezett munkaügyi kapcsolatok;
 • Vállalkozói bankszámla megléte;
 • Az elmúlt 6, illetve 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest, legalább 1 egész fővel bővülő foglalkoztatás feltételeinek megteremtése, továbbá annak vállalása, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási időtartam alatt nem csökken;
 • Csőd-, vég-, felszámolási vagy átalakulási eljárás alatt nem áll;
 • Változatlan foglalkoztatási feltételek vállalása a támogatás időszak alatt és az azt követő továbbfoglalkoztatás időszakában;
 • Ptk. szerinti hitelezővédelmi feltételeknek megfelel – Ptk. 3:133. § (2);
 • Járási hivatallal szemben nincs jogerős kötelezettsége, vagy
 • Esetleges korábbi támogatásokból eredő elmaradt vállalása.

 

TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK

Munkatapasztalat szerzés céljából 90 napra ( maximum: bruttó 241.500 Ft+ SZHA)

Legfeljebb 8 hónapra a bér+ SZHA100% ( Legfeljebb 8+4 hónapos- maximum: bruttó 241.500 Ft+ SZHA)

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás ( bértámogatás- legfeljebb 8 hónapig a bér+ szociális hozzájárulási adó  70 %- legfeljebb bruttó 169.050. Ft+ SZHA )

Vállalkozóvá válási támogatás( legfeljebb 6 hónapig, a minimálbér összegéig, havi 161.000 Ft)

Képzések –képzési lista megtekinthető http://gyor-moson-sopron.munka.hu ( keresetpótló juttatás összege havi br. 111.60 Ft)

 

A munkáltató a pályázati kérelem benyújtásával kapcsolatban a 96 / 795-879 telefonszámon érdeklődhet.

Vállalkozóvá válási támogatással és képzéssel kapcsolatban a 96 / 795-832 telefonszámon érdeklődhet.

 

 

 

További híreink

Informatikai kisokos

A kisokos egyéni, mikro- és kisvállalkozások számára infokommunikációs eszközök (szoftver/hardver) használatának elsajátítását, alkalmazását támogatja, a költséghatékonyan bevezethető szoftverekre hívja fel a figyelmet.

Tájékoztató a győri szakképzésről

A Győri Járási Foglalkoztatási Paktum keretében elkészültek az egész életen át tartó tanulás terjesztését, a jelenlegi szakképzési rendszer változásainak bemutatását célzó kisfilmek,