Információs technológia

Bevezetés

E kiadvány készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása nem kizárható. Ezek esetleges következményeiért sem a Kiadó, sem a Szerzők felelősséget nem vállalnak.

A könyvben előforduló cég és termékmegnevezések, legyenek akár bejegyzett védjegyek vagy sem, kizárólag az egyértelmű hivatkozás, vagy magyarázat céljából kerültek feltüntetésre. A Szerzőknek és a Kiadónak nem állt szándékában azok kisajátítása, illetve jogtalan felhasználása. Szándékuk szerint, ilyen esetekben a jogos tulajdonos érdekinek szem előtt tartásával jártak el.

A kiadvány célja, hogy egyéni, mikro- és kisvállalkozások számára infokommunikációs eszközök (szoftver/hardver) használatának elsajátítását, alkalmazását támogassa, számukra hasznos internetes tartalmakra, költséghatékonyan bevezethető szoftverekre hívja fel a figyelmet.

Információs és Kommunikációs Technológia 

Az információs és kommunikációs technológia (IKT) magában foglal minden olyan berendezést, alkalmazást és szolgáltatást, amelyek kapcsolódnak az információátvitelhez, kommunikációhoz. Így ide tartoznak a számítógépek, mobil telefonok, televíziók, rádiók, a műholdas rendszerek és számtalan más eszköz. A kifejezést részekre bontva jobban megérthetjük:

Információ: az értelmezett, felhasznált adat. Az informatika, az információval történő rendszerezett foglalkozás tudománya.

Kommunikáció: A communicatio latin eredetű szó: közzétételt jelent. Esetünkben az információcsere folyamatára utal.

Technológia: A tehno-logia görög eredetű szó: mesterség-tan-t jelent.

Az IKT és a rá épülő termékek, szolgáltatások ma már nélkülözhetetlenek egy vállalkozás működéséhez. Fejlettségét jól mutatja a használatában lévő eszközök, szoftverek, honlapok, a közösségi média, felhő alapú eszközök igénybevételének aránya.

https://lh5.googleusercontent.com/q8pUNdCzkfOgATJakzgfC-ae6cAcbAip2GUiPKw3nGjYnhSiE3tksEXqzP99cQ6aFKWi7XUx7PLkU-4qn3AaxMleGt3-o0bAcS6uwZHa39qyZq7zOGSW5UQsCD9CvVWhNy9VBLg_DqVKRRSV25oqWw

ábra: IKT elemek

Alkalmas IKT eszközök választásával csökkenthetők a vállalkozások működési költségei:

 • új munkamódszerek vezethetőek be, pl.: távmunka, csoportmunka;
 • Redukálható a saját üzemeltetésű számítástechnikai infrastruktúra a felhőalapú adattárolás bevezetésével;
 • Lehetséges az utazási költségek csökkentése a videó konferencia alkalmazásával;
 • csökkenthető a papírfelhasználás;

Növelhető a hatékonyság és termelékenység:

 • a döntés előkészítés IKT eszközökkel történő támogatásával;
 • megbízható és percre kész nyilvántartások állnak folyamatosan rendelkezésre;
 • csökkenthető a kézimunka igény;
 • elektronikus munkafolyamat kezelő és követő rendszerek vezethetőek be;
 • Jobban tervezhetővé válik a szükséges kapacitás;
 • lehetséges az online kommunikáció a beszállítókkal és a partnerekkel;

A piacra lépés és a piaci jelenlét szintén az IKT eszközök alkalmazását igényli:

 • a márkaismertség javítható online és közösségi médiaeszközökkel;
 • új szintre emelhető az együttműködés az üzleti partnerekkel és más érintettekkel;
 • Folyamatosan nagy adattömeg érhető el, elemezhető, kereshető hatékonyan;
 • online kommunikáció a beszállítókkal és a partnerekkel.

Az IKT eszközei nagyobb vállalkozások esetében komplexebb rendszerekbe integrálhatók:

KMS – (knowledge management system) – tudásmenedzsment rendszer:

Célja a szervezetnél alkalmazott emberi erőforrás tudásának és tapasztalatának tárolása és megosztása a munkaerő általános tudásának növelése érdekében.

További hasznos tartalmak: https://document360.com/blog/knowledge-management-software/

ERP – (enterprise resource planning) – vállalkozási erőforrás tervezési rendszer

Általában a vállalkozás belső folyamatait lefedő adminisztrációs rendszer, ami a szervezet részegységeinek megfelelő modulokból épül fel. Ezek jellemzően: beszerzés és logisztika, számlázás és pénzügy, szállítás, vállalatirányítás, gyártás és termelés.

További hasznos tartalmak: https://www.thesmbguide.com/free-erp-softwarehttps://ofbiz.apache.org/ofbiz-demos.html

B2B – B2C – (Business to Business – Business to Commerce) – A piacot IKT leképezésének két fogalomköre. Az előbbi amikor az egyik vállalkozás kereskedelmi ügyletet köt egy másikkal. A B2B-ben mindkét oldalon vállalkozás van, míg a B2C-ben általában egy üzlet és egy fogyasztó van. Az első esetben a döntéseket a konkrét szükséglet határozza meg (mert a másik vállalkozásnak szüksége van valamire), a második esetben pedig inkább elvárásokról, semmint szükségletekről van szó. A B2B-nek sok eladója és különféle üzlete van, míg a B2C-nek általában csak egy szállítója van. A B2B egy másik vállalat nyers adataira koncentrál, a B2C viszont arra, hogy valamit a fogyasztók számára állítson elő. 

További hasznos tartalmak: https://www.websitebuilderexpert.com/ecommerce-website-builders/free-ecommerce-platforms/